Služby

Poradenstvo

  1. 1. V oblasti pestovania ovocných drevín.
  2. 2. Zakladanie sadov a sadovej kultúry.
  3. 3. V používaní chemických prípravkov.
  4. 4. Konzultácie v oblasi uskladnenia jabĺk (ULO...).

Prenájom

  1. 1. Skladovacích priestorov ULO.
  2. 2. Strojov a zariadení.

Z našej gálérie

more