Služby

Poradenstvo

  1. 1. V oblasti pestovania ovocných drevín.
  2. 2. Zakladanie sadov a sadovej kultúry.
  3. 3. V používaní chemických prípravkov.
  4. 4. Konzultácie v oblasi uskladnenia jabĺk (ULO...).

Pozberová úprava ovocia

  1. 1. Triedenie ovocia.
  2. 2. Balenie ovocia.

Z našej gálérie

more