Uskladnenie jabĺk (ULO...)

Vhodná konzervácia ovocia pridáva na jeho hodnote. U jabĺk je skladovanie možné 6 a viac mesiacov bez vplyvu na jeho kvalitu. Musí byť dodržaná teploto (1 - 1,2 °C) a vhodný pomer kyslíka(1,5%) a oxidu uhličitého (2,5 °C) v kvalitných hermeticky uzavretých komorách. Jablká sú predajné po celý rok no dozrievajú v jeseni. Takže predaj treba rozplánovať skladovaním na celý rok.

Z našej gálérie


more